Triệu chứng rụng tóc, hói đầu
Thuật ngữ y tế cho rụng tóc - hói đầu (androgenetic), loại phổ biến nhất của rụng tóc, ảnh hưởng đến khoảng một phần ba đàn ông và phụ nữ. Nó thường vĩnh viễn. Các loại rụng tóc là tạm thời, bao gồm areata. Nó có thể liên quan đến rụng tóc trên da đầu hoặc các bộ phận khác của cơ thể.