Biện pháp giảm tiết mồ hôi và mùi cơ thể
Có thể làm một số điều của riêng để làm giảm tiết mồ hôi và mùi cơ thể. Những gợi ý sau đây có thể giúp: