Triệu chứng khi mắc bệnh về ra mồ hôi
Người khỏe mạnh, mồ hôi khi nào, ở đâu và bao nhiêu thay đổi. Các yếu tố gây ra hầu hết mọi người đổ mồ hôi bao gồm: