Phong cách sống và biện pháp khắc phục
Phòng chống ngứa hậu môn chủ yếu liên quan đến rửa đúng cách và tránh gây kích ứng.