Các xét nghiệm và chẩn đoán ngứa hậu môn
Bác sĩ có thể chẩn đoán nguyên nhân gây ngứa chỉ đơn giản bằng cách hỏi những câu hỏi về các triệu chứng.