Phong cách sống và biện pháp khắc phục
Để giúp giảm ngứa và làm dịu da bị viêm, hãy thử các biện pháp tự chăm sóc: