Phương pháp điều trị bệnh ngứa da
Sau khi gây ra được xác định, phương pháp điều trị cho da bị ngứa có thể bao gồm: