Xét nghiệm và chẩn đoán ngứa da
Bác sĩ có thể thực hiện một kỳ thi vật lý và đặt câu hỏi về bệnh sử, kể cả khi ngứa bắt đầu, những yếu tố làm cho nó tốt hơn hoặc tồi tệ hơn, và cách chăm sóc cho làn da.