Các biến chứng của tăng tiết mồ hôi
Các biến chứng của hyperhidrosis bao gồm:
Nguyên nhân tăng tiết mồ hôi
Nguyên nhân của hyperhidrosis bắt nguồn từ hệ thống điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể, đặc biệt là các tuyến mồ hôi.