Kiểm tra và chẩn đoán đốm đồi mồi
Mặc dù bất cứ ai có thể phát triển các đốm tuổi, có thể có nhiều khả năng để phát triển các điều kiện nếu: