Nguyên nhân gây bệnh viêm tụy cấp
Nghiện rượu và sỏi mật là hai nguyên nhân chính gây viêm tụy, chiếm khoảng 80 – 90% các trường hợp.