Nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn, điều trị thế nào?
Chuyên môn gọi chung là nhiễm khuẩn đường tiết niệu khi có nhiễm khuẩn ở bất cứ vị trí nào kể từ thận cho đến niệu quản, bàng quàng và niệu đạo.