Giải đáp của bác sỹ về các vấn đề liên quan đến thận – tiết niệu
Dưới đây là giải đáp của bác sĩ James Tan, chuyên khoa Tiết niệu – Nam khoa hàng đầu thuộc tập đoàn Y tế ParkwayHealth với độc giả