Phương pháp điều trị viêm bàng quang
Viêm bàng quang gây ra bởi nhiễm trùng do vi khuẩn thường được điều trị bằng kháng sinh. Điều trị viêm bàng quang không lây nhiễm phụ thuộc vào nguyên nhân cơ bản.
Phong cách sống và biện pháp khắc phục
Viêm bàng quang có thể bị đau, nhưng có thể thực hiện các bước để giảm bớt sự khó chịu: