Xét nghiệm cần làm để chẩn đoán viêm thận bể thận mạn
Về cơ bản, có thể chẩn đoán chứng bệnh này qua các xét nghiệm máu, phương pháp thăm dò chức năng thận hoặc chụp xquang…