Triệu chứng biểu hiện viêm thận – bể thận mãn tính
Không dễ để xác định bệnh viêm thận – bể thận mãn tính. Có thể tham khảo một số cách nhận biết sau: