Các xét nghiệm và chẩn đoán sỏi thận
Nếu bác sĩ nghi ngờ có sỏi thận, có thể trải qua các xét nghiệm và thủ tục để chẩn đoán tình trạng, chẳng hạn như: