Chuẩn đoán viêm xoang hàm
Việc chẩn đoán viêm xoang hàm chủ yếu dựa vào hình ảnh trên phim chụp xoang, và cũng có thể dựa vào các yếu tố sau: