Phòng ngừa sốt Q
Nếu có nguy cơ cụ thể của Q sốt, những khuyến nghị này có thể ngăn ngừa nhiễm trùng: