Điều trị sốt Q cấp tính, mãn tính và khi mang thai
Điều trị sốt Q phụ thuộc vào việc nhiễm trùng cấp tính hoặc mãn tính và cho dù đang mang thai.