Xét nghiệm và chuẩn đoán sốt Q
Để chẩn đoán sốt Q, bác sĩ sẽ thực hiện một hoặc nhiều xét nghiệm máu, cùng với các xét nghiệm bổ sung nếu mãn tính sốt Q bị nghi ngờ.