Các triệu chứng sốt Q cấp tính và mãn tính
Các dấu hiệu và triệu chứng sốt Q rất khác nhau. Những người bị bệnh sốt Q cấp tính có thể không có triệu chứng, trong khi bệnh sốt Q mãn tính thường ảnh hưởng đến tim và các cơ quan chính khác.