Các triệu chứng và mức độ sốt Dengue
Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết khác nhau, tùy thuộc vào hình thức và mức độ nghiêm trọng của bệnh.