Xét nghiệm và chuẩn đoán hội chứng HUS
Nếu bác sĩ nghi ngờ hội chứng tan huyết urê huyết, các xét nghiệm khác nhau có thể được thực hiện để xác định chẩn đoán.