Điều trị và đối phó với chứng hồng chẩn
Hầu hết trẻ em bình phục hoàn toàn từ ban đào trong vòng một tuần khi bắt đầu sốt. Với lời khuyên của bác sĩ, có thể cho trẻ dùng thuốc không kê toa để giảm bớt sốt, như acetaminophen (Tylenol, những loại khác) hoặc ibuprofen (Advil, Motrin, những loại khác). Tuy nhiên, không được dùng aspirin ở một con người có một căn bệnh do virus vì aspirin có liên quan với sự phát triển của hội chứng Reye, có thể nghiêm trọng.