Phòng ngừa bệnh dại
Có thể giảm nguy cơ tiếp xúc với động vật mắc bệnh dại. Đây là cách: