Khám và chuẩn đoán bệnh dại
Máu và các xét nghiệm mô được sử dụng để chẩn đoán bệnh dại ở những người có dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm trùng.