Các triệu chứng của bệnh dại
Bệnh dại không gây ra bất cứ dấu hiệu hay triệu chứng cho đến cuối của bệnh, thường chỉ vài ngày trước khi chết. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm: