Xét nghiệm viêm gan B mạn tính
Các xét nghiệm hoá sinh:trong giai đoạn tiến triển -> rối loạn rõ: