Viêm gan virut mạn tính
VIÊM GAN MẠN LÀ MỘT TRONG NHỮNG HÌNH THÁI BỆNH LÝ THÝỜNG GẶP Ở GAN DO NHIỀU NGUYÊN NHÂN GÂY RA VỚI BIỂU HIỆN VIÊM VÀ HOẠI TỬ Ở GAN KÉO DÀI ÍT NHẤT 6 THÁNG. VIÊM GAN MẠN THƯỜNG LÀ HẬU QUẢ CỦA VIÊM GAN CẤP, TUY NHIÊN Ở NHIỀU TRƯỜNG HỢP BỆNH TIẾN TRIỂN ÂM THẦM VÀ CHỈ THỂ HIỆN Ở GIAI ĐOẠN MẠN TÍNH MÀ THÔI.