Ung thư gan có lây không?
Ung thư gan là loại ung thư xuất phát từ tế bào gan. Ung thư gan là loại tổn thương thường gặp nhất trong các loại u gan, nằm trong 6 loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới và nằm trong 3 loại ung thư phổ biến tại Việt Nam.