Thuốc điều trị viêm màng phổi
Khi bị viêm màng phổi, có thể tham khảo một số loại thuốc điều trị sau:
Phương pháp điều trị viêm màng phổi
Mục tiêu quan trọng nhất trong việc làm giảm viêm màng phổi hoặc tràn dịch màng phổi là điều trị tình trạng cơ bản gây ra các dấu hiệu và triệu chứng.