Viêm thanh quản có nguy hiểm?
Tôi rất hay bị viêm thanh quản, không biết bệnh này có nguy hiểm không?
Bé bị viêm thanh quản, làm sao đây?
Mẹ nào có kinh nghiệm về chữa viêm thanh quản giúp mình với. Bé Tôm nhà mình mới đi bộ đội được 3 ngày thì bị viêm thanh quản, mất giọng và ho. Mình thấy bệnh này rất hiếm và đây là lần đầu tiên bé Tôm bị viêm thanh quản nên mình chẳng có chút kinh nghiệm nào. Các mẹ giúp mình với.