Triệu chứng khi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)
Hầu hết những người bị COPD hút thuốc ít nhất 10 - 20 điếu mỗi ngày trong 20 năm hoặc hơn trước khi thấy triệu chứng. Do đó, thường thì COPD không được chẩn đoán cho đến khoảng 40 - 49 tuổi.