Các triệu chứng của viêm phế quản và khi nào cần gặp bác sĩ
Các dấu hiệu nặng của VPQ cần được phát hiện sớm để đưa bệnh nhân đến bác sĩ.