Xét nghiệm và chuẩn đoán viêm phổi do tụ cầu
Xét nghiệm: nhuộm gram đờm thấy cầu khuẩn tụ tập từng đám, có khi nhìn thấy tụ cầu trong bạch cầu vì tụ cầu còn sống nhiều giờ sau khi bị thực bào.