Chế tạo thành công vacxin chống tụ cầu vàng
Vacxin do hãng Nabi sản xuất có thể giảm 57% nguy cơ nhiễm tụ cầu vàng trên các bệnh nhân chạy thận nhân tạo.