Chẩn đoán viêm tai ngoài ác tính
Nghĩ nhiều đến viêm tai ngòai ác tính khi bệnh lý này xảy ra ở bệnh nhân lớn tuổi, tiểu đường, suy giảm miễn dịch