Biến chứng khi mắc viêm amidan
Nếu viêm amidan để lâu ngày sẽ gây ra nhiều biến chứng. Cụ thể như sau:
Nguyên nhân gây bệnh và phân loại viêm amidan
Nguyên nhân gây bệnh viêm amidan:
Phân loạn viêm xoang và nguyên nhân gây bệnh
Viêm xoang được phân loại dựa vào thời gian tiến triển của bệnh (cấp, bán cấp, mạn) và theo tình trạng viêm (nhiễm trùng, không nhiễm trùng).