Biện pháp phòng ngừa bệnh viêm xoang
Bệnh có thể lây lan, vì vậy không dùng chung vật dụng cá nhân với người bị viêm xoang.