Chuẩn đoán bệnh béo phì
Đánh giá mức độ béo phì có thể dùng một trong 2 cách sau: