Dự phòng phát ban và phù mạch
Nếu gặp phát ban nhẹ hoặc phù mạch, những lời khuyên này có thể giúp giảm các triệu chứng: