Nguy cơ và biến chứng phát ban, phù mạch
Có thể có nguy cơ phát ban và phù mạch nếu:
Nguyên nhân phát ban và phù mạch
Phát ban và phù mạch là do viêm nhiễm trên da. Trong một số trường hợp, phát ban và phù mạch được kích hoạt khi một số tế bào (tế bào mast) histamine phát hành và hóa chất khác vào trong dòng máu và da.