Triệu chứng bệnh lupus và khi nào cần gặp bác sĩ
Không có hai trường hợp của bệnh lupus là hoàn toàn giống nhau. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể xuất hiện đột ngột hoặc phát triển chậm, có thể nhẹ hoặc nặng, và có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn. Hầu hết những người bị bệnh lupus đặc trưng bởi nhẹ - được gọi là phát sáng - khi những dấu hiệu và triệu chứng tồi tệ hơn trong một thời gian, sau đó cải thiện hoặc thậm chí biến mất hoàn toàn trong một thời gian.