Sinh hoạt và biện pháp khắc phục khi bị dị ứng vật nuôi
Tránh tiếp xúc với vật nuôi là các biện pháp khắc phục tốt nhất cho dị ứng vật nuôi. Đối với nhiều người không phand nàn như một lựa chọn tốt, bởi vì các thành viên trong gia đình thường rất gắn liền với vật nuôi của họ. Nói chuyện với bác sĩ về việc giảm tiếp xúc với thú cưng, thay vì tìm kiếm một ngôi nhà mới cho con vật cưng, có thể là đủ để quản lý vật nuôi bị dị ứng.