Khám và chuẩn đoán bệnh nhân dị ứng vật nuôi
Bác sĩ có thể nghi ngờ dị ứng vật nuôi dựa trên các triệu chứng, kiểm tra mũi và câu trả lời cho câu hỏi của mình. Có thể sử dụng một công cụ sáng để nhìn vào các lớp lót của mũi. Nếu bị dị ứng vật nuôi, các lớp lót của ống mũi có thể phù nề hoặc xuất hiện màu nhạt hoặc xanh nhạt.