Tổng quan phòng ngừa dị ứng trứng
Dưới đây là một số điều có thể làm để tránh phản ứng dị ứng, và để giữ không cho nó trở nên tệ hơn nếu xảy ra.