Xét nghiệm và chuẩn đoán dị ứng trứng
Không có xét nghiệm được sử dụng để chẩn đoán dị ứng trứng. Bác sĩ sẽ sử dụng nhiều phương pháp, loại trừ các điều kiện khác có thể gây ra các triệu chứng dị ứng. Trong nhiều trường hợp, những gì lúc đầu có vẻ là bị dị ứng trứng nhưng thực sự là do không dung nạp thức ăn. Đây là loại phản ứng nói chung là ít nghiêm trọng hơn nhiều so với dị ứng trứng và không liên quan đến hệ thống miễn dịch.