Triệu chứng khi bị dị ứng sữa
Phản ứng dị ứng với trứng khác nhau từ người này sang người khác và thường xảy ra ngay sau khi tiếp xúc với trứng. Triệu chứng dị ứng trứng có thể bao gồm: