Chuẩn đoán dị ứng thực phẩm
Việc chẩn đoán dị ứng thực phẩm (thường là khó khăn) được thực hiện bằng sự phối hợp điều tra bệnh sử của bệnh nhân với việc khám lâm sàng và thực hiện xét nghiệm huyết thanh học để phát hiện các kháng thể IgE đặc hiệu với thức ăn (tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Y Khoa Medic có thực hiện xét nghiệm này) hoặc các thử nghiệm trên da khác.